foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


501 121 193
biuro@ortussieradz.pl

Opracowania projektowe

 • instalacji wod-kan
 • instalacji gazowych
 • instalacji grzewczych
 • instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • instalacji pary technologicznej
 • technologii kotłowni wodnych, parowych nisko- i wysokoprężnych
 • technologii węzłów cieplnych wodnych i parowo-wodnych
 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • sieci i przyłączy gazowych
 • sieci i przyłączy cieplnych
 • operatów wodno-prawnych
 • projekty budowlane


Nadzór

 • audyty energetyczne

Kompleksowy nadzór inwestorski nad całością realizowanego zadania

 • pełnienie kompleksowych nadzorów inwestycyjnych
 • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Wykonawstwo budowlane

 • budynki mieszkalne
 • budynki usługowe
 • budynki przemysłowe


Sieci zewnętrzne:

 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków - sieci wodociągowe - sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków


Instalacja wewnętrzne:

 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne - instalacje chłodnicze