Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Specjalizujemy się w projektowaniu w branży sanitamej oraz prowadzeniu kompleksowych nadzorów inwestycyjnych. Realizujemy zlecenia dla inwestorów z sektora administracji publicznej oraz inwestorów prywatnych. Przy opracowywaniu dokumentacji współpracujemy ze specjalistami poszczególnych branż (architektoniczną, konstrukcyjno – budowlaną, drogową, elektryczną), z rzeczoznawcami oraz wykonawcami w celu konsultacji rozwiązań technicznych.

Potrzebujesz kompleksowej obsługi ?

stacje uzdatniania wody

przydomowe oczyszczalnie ścieków

instalacje wentylacyjno klimatyzacyjne

operaty
wodno prawne

sieci i przyłącza kanalizacyjne

sieci i przyłącza wodociągowe

Oczyszczalnie ścieków

Nadzór
inwestorski

Opracowania
projektowe

Zaufaj Specjalistom ! Jesteśmy do dyspozycji.