Działamy w następujących kierunkach:

Prowadzenie kompleksowych nadzorów inwestycyjnych

NASZE DOŚWIADCZENIE:

Projektowanie w branży sanitarnej:

  • Sieci wod-kan
  • Przyłącza wo-kan
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
  • Stacje uzdatniania wody
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów: od uzyskania map do celów projektowych, do załatwienia w Państwa imieniu wszelkich niezbędnych formalności oraz uzgodnień.

NASZE DOŚWIADCZENIE: